ЕКОНОМСКЕ ТЕМЕ (2017) 55 (1) 3, 39-53

УЛОГА ДЕПОЗИТНИХ ФИНАНСИЈСКИХ ИНСТИТУЦИЈА У РАЗВОЈУ РЕАЛНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ


Витомир Старчевић, Слободан Суботић, Ирена Ђалић

Резиме:  Депозитне финансијске институције су познате по широком спектру пружања традиционалних финансијских услуга, од текућих рачуна и система планирања штедње, до одобравања зајмова предузећима, клијентима и државама. У данашње вријеме, депозитне финансијске институције не ограничавају своје услуге само на оне традиционалне, него убрзано почињу са пружањем општих финансијских услуга, као што су: трговина хартијама од вриједности, заштита осигурања, планирање финансија, управљање пензионим системима, пружање савјетодавних услуга компанијама које су у процесу фузионисања, као и других нових услуга. У раду ће се идентификовати депозитне финансијске институције које послују на подручју Републике Српске и детерминисати њихова улога у развоју реалног сектора. Истраживања у раду треба да покажу да ли су депозитне финансијске институције, као извори финансирања, покретачи развоја реалног сектора Републике Српске или су ограничавајући фактор развоја овог сектора.

Кључне речи:  депозитне финансијске институције; финансијске услуге; кредити; реални сектор

ПДФ датотека чланка: УЛОГА ДЕПОЗИТНИХ ФИНАНСИЈСКИХ ИНСТИТУЦИЈА У РАЗВОЈУ РЕАЛНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ