ЕКОНОМСКЕ ТЕМЕ (2017) 55 (1) 5, 71-87

ПОСЛЕДИЦЕ ИНТЕГРАЦИОНИХ ПРОЦЕСА У ЕВРОПИ: СЕКТОР ЛОГИСТИЧКИХ УСЛУГА


Бети Годнич, Роберт Водопивец

Резиме:  У чланку аутори анализирају процесе интеграције у Европску унију и последице овог процеса, након што су нове државе чланице ЕУ ушле у ЕУ 2004. и 2007. године. Аутори анализирају европско тржиште логистичких услуга и стављају фокус на питање неправилних ефеката који се јављају 2004. и 2007. године. Аутори су желели да испитају да ли постоје разлике у старим земаљама чланицама ЕУ-15 и новим чланицама ЕУ у измењеном микро и макро окружењу на европском тржишту логистичких услуга. Аутори су желели да утврде како су се старе чланице ЕУ 15 и нове чланице ЕУ прилагодиле новом пословном окружењу и осталим променама у микро и макро окружењу на европском тржишту логистичких услуга. Аутори су открили да је развој након што су нове земље чланице придружиле ЕУ 2004. и 2007. године у чланицама ЕУ-15 и у новим чланицама ЕУ различит. ЕУ мора да усвоји усклађену привредну политику која ће решити проблем Север-Југ и међудржавни културни консензус и наћи начин да системски ради у глобалном окружењу.

Кључне речи:  глобализација; интеграциони процеси у Европи; процес транзиције у средњој и југоисточној Европи; логистика; транспорт; ефективност и ефикасност

ПДФ датотека чланка: ПОСЛЕДИЦЕ ИНТЕГРАЦИОНИХ ПРОЦЕСА У ЕВРОПИ: СЕКТОР ЛОГИСТИЧКИХ УСЛУГА