ЕКОНОМСКЕ ТЕМЕ (2017) 55 (2) 1, 143-159

РЕФЕРЕНТНА КАМАТНА СТОПА КАО ОСНОВНИ ИЛИ ПОМОЋНИ ИНСТРУМЕНТ СТРАТЕГИЈЕ ИНФЛАЦИОНОГ ТАРГЕТИРАЊА У СРБИЈИ


Срђан Фуртула, Милан Костић

Резиме:  У постизању стабилности цена као примарног циља монетарне политике, Народна банка Србије користи референтну каматну стопу као основни инструмент монетарне политике, док остали инструменти имају секундарни карактер и доприносе несметаној трансмисији референтне каматне стопе, као и развоју финансијских тржишта. Међутим, због услова у којима функционише економски и финансијски систем Републике Србије, трансмисиони механизам монетарне политике се врши углавном преко канала девизног курса, док канал каматних стопа готово да није у функцији. Велики утицај канала девизног курса детерминисан је великим утицајем јединствене валуте евра и Европске централне банке на нашу земљу. Стога је циљ овог рада да се анализира ефикасност референтне каматне стопе као инструмента монетарне политике, јер у последњих неколико година основни инструмент добија секундарни карактер у монетарној регулацији.

Кључне речи:  Народна банка Србије; инфлација; монетарна политика; референтна каматна стопа; девизно тржиште

ПДФ датотека чланка: РЕФЕРЕНТНА КАМАТНА СТОПА КАО ОСНОВНИ ИЛИ ПОМОЋНИ ИНСТРУМЕНТ СТРАТЕГИЈЕ ИНФЛАЦИОНОГ ТАРГЕТИРАЊА У СРБИЈИ