ЕКОНОМСКЕ ТЕМЕ (2017) 55 (2) 3, 179-198

УТИЦАЈ ИНВЕСТИЦИОНИХ ДРЖАВНИХ СУБВЕНЦИЈА НА РАЗВОЈ ВИНОГРАДАРСТВА У СРБИЈИ


Зорица Васиљевић, Никола Поповић, Бојан Димитријевић, Драган Вујовић, Бранка Калановић Булатовић

Резиме:  Виноградарство је важна грана пољопривреде Србије. Има дугу традицију, али је ипак присутан опадајући тренд, како у површинама под виноградима, тако и у производњи грожђа. Анализа спроведена у раду је требало да одговори на питање који су разлози за постојање таквих трендова. Основни циљ рада је да се анализира однос између смањења површина под виноградима и нивоа ефикасности инвестиција у овој врсти производње. У раду се анализира утицај владиних мера аграрне политике на повећање ефикасности инвестиција у подизању винограда. Влада је усвојила мере за субвенционисање подизања винограда. У истраживању је анализирана економска ефикасност улагања помоћу инвестиционих калкулација, као и динамичких више периодичних метода анализе улагања (Нето садашње вредности - НСВ, и Интерне стопе повраћаја - ИСП). Подаци за анализу улагања (инвестиције, вредност производње, оперативни трошкови) прикупљени су путем анкете, на фармама у централној Србији, док су подаци о владиним субвенцијама узети из Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије. Анализа је показала да улагања у винограде нису профитабилна без државних субвенција и подршке.

Кључне речи:  виноградарство; инвестиције; економска ефикасност; субвенције; Србија

ПДФ датотека чланка: УТИЦАЈ ИНВЕСТИЦИОНИХ ДРЖАВНИХ СУБВЕНЦИЈА НА РАЗВОЈ ВИНОГРАДАРСТВА У СРБИЈИ