ЕКОНОМСКЕ ТЕМЕ (2017) 55 (2) 4, 199-215

ВИНСКИ МАРКЕТИНГ: УТИЦАЈ ДЕМОГРАФСКИХ ФАКТОРА СРПСКИХ ПОТРОШАЧА ПРИ ИЗБОРУ ВИНА


Владимир Радовановић, Дејан Ж. Ђорђевић, Јелена Петровић

Резиме:  Понашање потрошача при куповини вина је резултат комплементарног рада великог броја различитих фактора, међу којима су демографски, економски, географски, социјални, психолошки и ситуациони фактори. У циљу спровођења одговарајуће маркетиншке стратегије неопходно је спровести одговарајуће маркетинг истраживање потрошача вина у Србији. Овај рад анализира утицај демографских фактора потрошача који утичу на куповину одређеног вина. Посебна пажња је посвећена утицају карактеристика вина који доприносе одлуци о куповини вина са географског ознаком, домаћег или увозног порекла. На основу добијених резултат могу се одредити које карактеристике вина имају највећег утицаја на одлуку при куповини вина. Треба додати и то, да је вински туризам посебно значајан у повећању продаје вина, директним и индиректним путем. Ово истраживање доприноси предвиђању понашања потрошача при куповини вина у Србији. Разумевање потрошачке мотивације је могуће кроз адекватан маркетиншки приступ који ће обезбедити повећану продају домаћег вина и бржи развој домаћег тржишта.

Кључне речи:  вино; потрошачи; демографски фактори; маркетинг; туризам

ПДФ датотека чланка: ВИНСКИ МАРКЕТИНГ: УТИЦАЈ ДЕМОГРАФСКИХ ФАКТОРА СРПСКИХ ПОТРОШАЧА ПРИ ИЗБОРУ ВИНА