ЕКОНОМСКЕ ТЕМЕ (2017) 55 (2) 8, 281-304

ПРИМЕНА MOODLE ПЛАТФОРМЕ У ОНЛАЈН САМОЕВАЛУАЦИЈИ СТУДЕНАТА


Јовица Станковић, Славољуб Миловановић, Огњен Радовић

Резиме:  Узевши у обзир значај информационо-комуникационих технологија у високом образовању и то како у настави, тако и у оцењивању, али и ограничења за примену истих у високом образовању у Републици Србији, у овом раду су приказане могућности које пружа Мудл платформа за дефинисање и коришћење онлајн тестова и квизова за самоевалуацију у припреми и симулацији пријемног испита за упис на Економски факултет Универзитета у Нишу. У циљу истицања значаја е-оцењивања за повећање ефективности учења, у раду је анализиран број креираних корисника и број приступа, док је статистичком анализом остварених резултата кандидата на симулацији пријемног испита у периоду од 2014. до 2016. године тестирана хипотеза о значају формативног оцењивања за ефективно учење. Добијени резултати т-теста указују на чињеницу да формативно оцењивање у конкретном случају доприноси унапређењу учења кандидата и да би примена оваквог начина самоевалуације студената у другим сферама учења значајно допринела повећању ефективности учења. С друге стране, статистичке анализе појединачних одговора на питања представљају значајан извор повратних информација за наставнике, које се могу користити у сврху редефинисања тестова.

Кључне речи:  Moodle платформа; формативно оцењивање; онлајн самоевалуација; високо образовање

ПДФ датотека чланка: ПРИМЕНА MOODLE ПЛАТФОРМЕ У ОНЛАЈН САМОЕВАЛУАЦИЈИ СТУДЕНАТА