ЕКОНОМСКЕ ТЕМЕ (2017) 55 (3) 1, 305-318

ДЕФИЦИТИ ПЛАТНОГ БИЛАНСА У ЗЕМЉАМА КАНДИДАТИМА ЗА УЛАЗАК У ЕУ И ПОТЕНЦИЈАЛНИМ КАНДИДАТИМА: ПАНЕЛ АНАЛИЗА


Весна Буцевска

Резиме:  Овај рад представља емпиријско истраживање о великом броју потенцијално значајних детерминанти дефицита платног биланса у пет земаља кандидата и потенцијалних кандидата за чланство у ЕУ (Албанија, Хрватска, Македонија, Србија и Турска) у периоду 2005 Q1-2015 Q4. Користећи технике панелне регресије утврдили смо да су неравнотеже платног биланса у земљама кандидатима за чланство у ЕУ и потенцијалним кандидатима углавном одређене реалном стопом раста БДП-а и степеном трговинске интеграције. Остали фактори који имају значајан утицај на балансе платног баланса укључују релативан приход по глави становника, трговински биланс нафте и ниво финансијског развоја. Занимљиво је да статус посматране земље (кандидата или потенцијалног кандидат за чланство у ЕУ) не утиче на баланс платног биланса. Очекује се да ће даљи економски и финансијски развој кандидата за чланство у ЕУ и претприступ подстаћи домаћу штедњу и допринети побољшању позиција у платном билансу.

Кључне речи:  дефицит платног биланса; детерминанте платног биланса; земље кандидати и потенцијални кандидати за ЕУ; технике регресије панела

ПДФ датотека чланка: ДЕФИЦИТИ ПЛАТНОГ БИЛАНСА У ЗЕМЉАМА КАНДИДАТИМА ЗА УЛАЗАК У ЕУ И ПОТЕНЦИЈАЛНИМ КАНДИДАТИМА: ПАНЕЛ АНАЛИЗА