ЕКОНОМСКЕ ТЕМЕ (2017) 55 (3) 4, 353-376

КОНВЕРГЕНЦИЈА У ФУНКЦИОНИСАЊУ БАНКАРСКИХ И НЕБАНКАРСКИХ ФИНАНСИЈСКИХ ИНСТИТУЦИЈА У СРБИЈИ


Валентина Несторов

Резиме:  Последњих деценија развијене земље карактеришу бројне промене у банкарству, односно дошло је до појаве нових трендова. Стално је присутан тренд креирања нових банкарских производа, као резултат захтева и жеља потрошача, али и све јача конкуренција између банака и небанкарских финансијских институција. Због појачане конкуренције банке су изгубиле значајан удео на финансијском тржишту. Услед новонастале ситуације, банке све више у оквиру својих банкарских производа укључују новије услуге, како би парирале конкуренцији небанкарских финансијских институција, односно банке почињу да се баве и небанкарским пословима. На тај начин банке се упуштају у зону повећаног ризика, који уколико се не усмери на прави начин може угрозити пословање банке. Циљ овог рада је да укаже на значај конвергирања банкарских и небанкарских финанасијских институција, које је на тржишту Србије још увек недовољно развијено. Сврха је подигнути свест и код банака и код других небанкарских финансијских институција, да заједничком сарадњом, тј. повезивањем могу профитирати и финансијски и у смислу повећања узајамног поверења клијената и добављача услуга. Такође, користи могу имати, како банке и небанкарске финансијске институције, тако и крајњи корисници – клијенти.

Кључне речи:  развојне тенденције у банкарству; послови небанкарских институција; синергетски ефекти; ниво конвергенције

ПДФ датотека чланка: КОНВЕРГЕНЦИЈА У ФУНКЦИОНИСАЊУ БАНКАРСКИХ И НЕБАНКАРСКИХ ФИНАНСИЈСКИХ ИНСТИТУЦИЈА У СРБИЈИ