ЕКОНОМСКЕ ТЕМЕ (2017) 55 (4) 3, 481-499

ОЦЕНИВАЊЕ УТИЦАЈА ПОРЕСКИХ ОБЛИКА НА ЕКОНОМСКИ РАСТ У САД


Бранимир Калаш, Вера Мировић, Јелена Андрашић

Резиме:  У истраживању, аутори обезбеђују емпиријски приступ пореза и економског раста у САД у периоду 1996-2016 година. Основни циљ је истражити како порези утичу на економски раст. Предмет истраживања јесте мерење утицаја раста пореских прихода и пореских облика као што су порез на доходак грађана, порез на добит компанија и доприноси за социјално осигурање на бруто домаћи производ као меру економског раста. Методолошки оквир укључује неколико тестова ради откривања потенцијалног проблема хетероскедастичности, аутокорелације, мултиколинеарности и спецификације модела. На основу дијагностичких тестова, регресиони модел је адекватно креиран, при чему су основне економетријске процедуре примењене. Корелациона матрица рефлектује снажну и позитивну везу између раста пореских прихода и пореза на добит компанија с једне стране и раста бруто домаћег производа с друге стране. Такође, порез на доходак грађана и доприноси за социјално осигурање су слабо повезани са растом бруто домаћег производа. Модел показује значајан утицај раста пореских прихода и доприноса за социјално осигурање, док порез на доходак грађана и порез на добит компанија немају значајан утицај на бруто домаћи производ. Интересантно, порез на доходак грађана као главни порески облик у САД нема значајан утицај на економски раст у односу на доприносе за социјално осигурање, чије процентуално учешће је далеко ниже.

Кључне речи:  порез; раст; доходак; утицај; САД

ПДФ датотека чланка: ОЦЕНИВАЊЕ УТИЦАЈА ПОРЕСКИХ ОБЛИКА НА ЕКОНОМСКИ РАСТ У САД