ЕКОНОМСКЕ ТЕМЕ (2018) 56 (1) 7, 105-125

ВАЛОРИЗАЦИЈА РЕСУРСА ИЗВОРНЕ ТУРИСТИЧКЕ ПОНУДЕ ЗАПАДНЕ СРБИЈЕ


Александар Глигоријевић, Милан Нововић

Резиме:  Последњих деценија, посматрано у светским размерама, туристичка тражња постаје све више издиференцирана. На једној страни, тражи се очувана природна средина и чист ваздух, док, на другој страни, све већи број туриста жели да на путовању и одмору разгледа културно-историјско наслеђе подручја у коме проводи одмор. Да би неко подручје могло да конкурише на светском туристичком тржишту, мора да поседује разноврсне и обимне ресурсе. Траже се, дакле, нове дестинације које, пре свега, поседују богату изворну туристичку понуду. Будући да Западна Србија располаже значајним природним и антропогеним ресурсима, у овом раду се истражују њени изворни туристички потенцијали. У том смислу, уз примену савремене методологије за вредновање још увек неискоришћених потенцијалних туристичких простора, у раду се излаже један приступ валоризацији, како природних, тако и антропогених ресурса Западне Србије. Истраживање има за циљ да, кроз такво вредновање, покаже како и, на који начин, ти ресурси могу бити стављени у функцију туристичког искоришћавања и већег укључивања Западне Србије у савремене туристичке трендове.

Кључне речи:  Туризам; понуда; Западна Србија; ресурси

ПДФ датотека чланка: ВАЛОРИЗАЦИЈА РЕСУРСА ИЗВОРНЕ ТУРИСТИЧКЕ ПОНУДЕ ЗАПАДНЕ СРБИЈЕ