ЕКОНОМСКЕ ТЕМЕ (2018) 56 (2) 2, 161-178

ИНДЕКС МОНЕТАРНИХ УСЛОВА У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ


Драган Јовић, Санел Јакуповић, Вања Шушњар Чанковић

Резиме:  Главни циљ истраживања је био мјерење монетарних услова у Босни и Херцеговини (БиХ). Кориштењем вишеструке линеарне регресије конструисан је индекс монетарних услова (МЦИ) први пут за БиХ. Монетарни услови су мјерени у односу на индустријску производњу. Монетарни услови у БиХ су побољшани у поређењу са периодом прије почетка глобалне економске кризе. Оба МЦИ показују значајно побољшање монетарних услова мјерених кретањем каматних стопа, реалним ефективним девизним курсем и кредитним растом. Највећу међузависност у кретању са стопом раста индустријске производње испољава МЦИ конструисан на основу имплицитне активне каматне стопе (као апроксимације за домаћу референтну каматну стопу, тј. канал каматних стопа) и стопе раста кредита. Канал каматне стопе у БиХ није доминантан у односу на канал девизног курса. Разлог је одсуство кредита централне банке, а самим тим и непостојање референтних каматних стопа. МЦИ омјер (однос између коефицијента уз имплицитну активну каматну стопу и коефицијента уз РЕЕР) је 1.09. Овим истраживањем постављене су референтне вриједности МЦИ за БиХ. Успостављени МЦИ је полазна тачка за даље мјерење монетарних услова у БиХ.

Кључне речи:  индекс монетарних услова; индустријска производња; реални ефективни девизни курс; канал каматних стопа; монетарна политика; новчани одбор; МЦИ рацио

ПДФ датотека чланка: ИНДЕКС МОНЕТАРНИХ УСЛОВА У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ