ЕКОНОМСКЕ ТЕМЕ (2018) 56 (2) 8, 269-281

ПЛАНИРАЊЕ И РАЗВИЈАЊЕ ЉУДСКИХ РЕСУРСА КАО ФАКТОР УНАПРЕЂЕЊА КОНКУРЕНТНОСТИ ЦРНОГОРСКОГ НАУТИЧКОГ ТУРИЗМА


Зоран Ковачевић, Игор Младеновић

Резиме:  Наутички туризам један је од најбрже растућих сегмената туристичке понуде на црногорском делу јадранске обале. У последњих десет година број и величина прихватних капацитета у црногорском наутичком туризму су увећани за више од два пута. У току је изградња три марине са преко 500 везова који ће се наћи на тржишту до краја 2019. године. Развој овог сегмента туристичке понуде уследио је више као резултат појединачних инвестиционих подухвата, него као последица стратешких развојних процеса. Због тога је изостала дестинацијска организација пратеће подршке у функцији развоја. У том смислу, изостала је и организована обука кадрова потребних за формирање и позиционирање новог производа. Према важећим развојним плановима, захваљујући изградњи наутичке туристичке понуде на црногорском приморју у лукама наутичког туризма и пратећим делатностима попут чартер компанија и сервисних центара може се обезбедити преко 1000 радних места. Циљ овог рада је да се кроз анализу постојећег стања и планираних активности у црногорској наутичкој туристичкој понуди, сагледавајући актуелне програме обуке кадрова за потребе предметног развоја, а користећи искуства најразвијенијих дестинација, дају смернице и препоруке у функцији креирања одговарајуће кадровске подршке као темеља будуће компаративне предности Црне Горе на међународном наутичком туристичком тржишту. Приликом израде рада биће кориштени општи методолошки принципи прилагођени конкретном предмету истраживања. Научно истраживачки методи који ће се превасходно користити у процесу израде рада су: индуктивнодедуктивни, аналитички, синтетички и статистички метод.

Кључне речи:  наутички туризам; управљање кадровима; обука кадрова; развој наутичке туристичке дестинације

ПДФ датотека чланка: ПЛАНИРАЊЕ И РАЗВИЈАЊЕ ЉУДСКИХ РЕСУРСА КАО ФАКТОР УНАПРЕЂЕЊА КОНКУРЕНТНОСТИ ЦРНОГОРСКОГ НАУТИЧКОГ ТУРИЗМА