ЕКОНОМСКЕ ТЕМЕ (2018) 56 (3) 3, 321-334

ИЗВОРИ ЕФИКАСНОСТИ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА У САВРЕМЕНОМ ПОСЛОВНОМ ОКРУЖЕЊУ


Виолета Домановић, Весна Јањић

Резиме:  Pitanje unapređenja efikasnosti poslovanja preduzeća od posebnog je značaja u uslovima savremenog poslovnog okruženja. Za menadžere, veliki izazov je kako postići i zadržati, a da se ne govori o unapređenju efikasnosti u izrazito heterogenom, kompleksnom, neizvesnom i nepredvidivom poslovnom okruženju. Značajni izvori efikasnosti preduzeća u savremenom poslovnom okruženju su restrukturiranje preduzeća i poslovnih aktivnosti i integrisani pristup upravljanju troškovima, koji postaju sve značajnija determinanta poslovnog uspeha i izvor konkurentske prednosti. U radu se daje pregled teorijskih i empirijskih istraživanja efekata pojedinih izvora na performanse preduzeća. Zaključak je da samo komplementarna eksploatacija svih izvora doprinosi unapređenju efikasnosti preduzeća u dugom roku.

Кључне речи:  ефикасност; реструктурирање; интегрисано управљање трошковима

ПДФ датотека чланка: ИЗВОРИ ЕФИКАСНОСТИ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА У САВРЕМЕНОМ ПОСЛОВНОМ ОКРУЖЕЊУ