ЕКОНОМСКЕ ТЕМЕ (2018) 56 (3) 4, 335-356

РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ МАЛОПРОДАЈЕ У СРБИЈИ – НЕДОСТАТАК КЉУЧНИХ ИНДИКАТОРА ПЕРФОРМАНСИ И РАЗВОЈА


Стојковић Драган, Манић Емилија, Богетић Зоран, Докић Алекса

Резиме:  Главно истраживачко питање постављено на почетку овог рада било је везано за утврђивање регионалних разлика у просторном развоју трговине у Србији. Циљ рада био је анализа регионалних разлика у трговинском развоју а на бази расположивих статистичких података. Идеја је била да се истакну региони са недовољно развијеном трговином и они са угроженом трговинском конкуренцијом. Урађено је свеобухватно кабинетско истраживање. Оно је обухватило детаљну анализу претходних истраживања и расположивих статистичких база података. Међутим, непостојање података о развијености трговине на нижим нивоима агрегације (локалном и регионалном) онемогућили су ауторима да изведу поузданије закључке. Због тога је, у току самог истраживања, дошло и до промене основног истраживачког питања, које сада гласи: адекватност податка у малопродајном сектору и потенцијална решења. Утврђивање недостајућих кључних података, као и могућих решења постали су и главни циљ рада. Резултат спроведеног истраживања јесте чињеница да доносиоци одлука у Србији не располажу адекватним информацијама о малопродајној мрежи. Због овога настају проблеми у утврђивању недозвољених конкурентских радњи, као и у планирању (стимулисању) малопродајне мреже, било да је реч о јавном или приватном сектору. Попис малопродајне мреже помогао би у дефинисању кључних индикатора малопродајног развоја по регионима и општинама. Међутим, предложена решења морају бити одржива, што захтева промене одређених правних решења како би се вршило континуирано ажурирање једном прикупљене пописом базе података.

Кључне речи:  малопродаја; регионални развој; информациона база; конкуренција; Србија; малопродајна мрежа

ПДФ датотека чланка: РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ МАЛОПРОДАЈЕ У СРБИЈИ – НЕДОСТАТАК КЉУЧНИХ ИНДИКАТОРА  ПЕРФОРМАНСИ И РАЗВОЈА