ЕКОНОМСКЕ ТЕМЕ (2019) 57 (1) 1, 1-20

КРЕИРАЊЕ ЛОЈАЛНОСТИ ПОТРОШАЧА У ОБЛАСТИ КОРИШЋЕЊА ПРОИЗВОДА КОЈИ СЕ ИЗДАЈУ БЕЗ ЛЕКАРСКОГ РЕЦЕПТА


Срђан Шапић, Милан Коцић, Катарина Радаковић

Резиме:  Понашање потрошача, пре свега, испитивање њихове лојалности, као један од кључних маркетиншких појмова, представља предмет разматрања у бројним областима. Једна од њих јесте и фармацеутски маркетинг. У раду је посебан акценат стављен на испитивање производа који се издају без лекарског рецепта, односно настоји се да се идентификује која варијабла има највећи утицај на лојалност према овим производима. Применом квантитативне анализе испитано је да ли перципирани ризик, стручност фармацеута, рекламне активности и ценовна осетљивост утичу на стварање лојалних потрошача. Такође, циљ је био да се утврди да ли лојалност потрошача према овим производима резултира куповним понашањем. На основу примењене корелационе и регресионе анализе потврђено је да статистички значајан утицај на лојалност потрошача имају перципирани ризик и стручност фармацеута, као и да између лојалности потрошача и спремности за куповину постоји статистички значајна веза.

Кључне речи:  производи који се издају без лекарског рецепта; лојалност потрошача; перципирани ризик; стручност фармацеута; ценовна осетљивост; рекламне активности

ПДФ датотека чланка: КРЕИРАЊЕ ЛОЈАЛНОСТИ ПОТРОШАЧА У ОБЛАСТИ КОРИШЋЕЊА ПРОИЗВОДА КОЈИ СЕ ИЗДАЈУ БЕЗ ЛЕКАРСКОГ РЕЦЕПТА