ЕКОНОМСКЕ ТЕМЕ (2019) 57 (2) 7, 233-255

УТИЦАЈ ЗАЈЕДНИЧКЕ АГРАРНЕ ПОЛИТИКЕ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ НА ОПШТИ НИВО ЦЕНА ЗЕМАЉА КОЈЕ СУ ПРИСТУПИЛЕ У ПЕРИОДУ ОД 2004. ДО 2007. ГОДИНЕ


Ивана Стојановић

Резиме:  Примена тзв. Заједничке аграрне политике (ЗАП) Европске уније подразумева постојање јединственог тржишта (без царина на међусобну трговину), приоритет заједнице у задовољавању потреба за пољопривредним производима (заштита од увоза) и постојање финансијске солидарности (заједничко финансирање). Улазак у Европску унију за нове земље чланице подразумева престанак примене постојеће националне аграрне политике и отпочињање са применом ЗАП. Иако чланство у Европској унији подразумева бројне предности, период након прикључења овој заједници може за неке земље бити доста економски нестабилан. Један од најзначајних проблема представља пораст цена пољопривредних производа као и пораст општег нивоа цена (инфлација). Претходно наведено може се потврдити једноставном емпиријском анализом економских индикатора земаља које су заједно приступиле ЕУ у периоду од 2004-2007. године.

Кључне речи:  аграрна политика; ЗАП; ЕУ; Европска унија; инфлација; општи ниво цена

ПДФ датотека чланка: УТИЦАЈ ЗАЈЕДНИЧКЕ АГРАРНЕ ПОЛИТИКЕ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ НА ОПШТИ НИВО ЦЕНА ЗЕМАЉА КОЈЕ СУ ПРИСТУПИЛЕ У ПЕРИОДУ ОД 2004. ДО 2007. ГОДИНЕ