ЕКОНОМСКЕ ТЕМЕ (2019) 57 (3) 1, 257-272

МАКРОЕКОНОМСКА ЕКСТЕРНА (НЕ)РАВНОТЕЖА УНУТАР ЕВРО-ЗОНЕ: ЈЕЗГРО ВС ПЕРИФЕРИЈА


Емилија Бекер Пуцар, Олгица Главашки

Резиме:  Од почетка функционисања евро-зоне (ЕЗ) па до избијања глобалне кризе, макроекономске неравнотеже између земаља језгра и периферије ЕЗ идентификоване су на интерном, као и на екстерном плану. Растућа екстерна дивергенција била је евидентна у пред-кризном периоду рефлектујући хронични дефицит текућег биланса периферних земаља, и обрнуто за земље језгра ЕЗ. Међутим, екстерни дисбаланс унутар ЕЗ у значајној мери је сужен у посткризном периоду. На бази модела панел података, круцијални фактори дивергентне позиције текућег биланса су идентификовани за пред-кризни период 1999-2007, као и пост-кризни период 2008-2017. Оцењен је модел стохастичких ефеката са стандардним грешкама робусним у односу на аутокорелацију и хетероскедастичност, у ком је варијабла текућег биланса анализирана у зависности од регресора економског раста, фискалног баланса, каматне стопе ЕЗ, реалног ефективног девизног курса, отворености и вештачке варијабле за језгро/периферију ЕЗ. Емпиријски налази пред-кризног периода указују да је макроекономско прегрејавање периферних економија главни узрок погоршања позиције текућег биланса, док је пост-кризно побољшање позиције текућег биланса углавном постигнуто помоћу фискалне контракције и мекше монетарне позиције Европске централне банке.

Кључне речи:  текући биланс; евро зона; језгро; периферија; екстерно прилагођавање; модели панела

ПДФ датотека чланка: МАКРОЕКОНОМСКА ЕКСТЕРНА (НЕ)РАВНОТЕЖА УНУТАР ЕВРО-ЗОНЕ: ЈЕЗГРО ВС ПЕРИФЕРИЈА