ЕКОНОМСКЕ ТЕМЕ (2019) 57 (4) 3, 433-457

ИЗВОЗНА КОНКУРЕНТНОСТ ПРИВРЕДНИХ СЕКТОРА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ


Миленко Крајишник, Сања Поповић

Резиме:  Конкурентност националне економије, њених сектора и компанија је од кључне важности за економски раст и развој у условима глобалног тржишта. Та важност је посебно изражена за мале отворене економије каква је Босна и Херцеговина (БиХ). Босна и Херцеговина мора да јача извозну позицију на својим најконкурентнијим секторима да би могла да се развија у условима све више либерализоване свјетске трговине, са све израженијом конкуренцијом. Циљ овог рада је да се истражи секторска стуктура извоза БиХ, конкурентност, значај и перформанце појединих сектора у извозу БиХ, како би се утврдиле слабости и утврдили могући правци побољшања. За потребе ове анализе, за оцјену конкурентности сектора коришћена је метода Анализе трговинске конкурентности (енгл. Траде Цомпетитивенесс Мап), и то коришћењем Индекса спољнотрговинских перформанси (енгл. Траде Перформанце Индеx, ТПИ). Основни циљ методологије је утврђивање секторских извозних перформанси, како би се олакшала стратешка тржишна истраживања и праћење националних спољнотрговинских перформанси. БиХ има лошу извозну секторску структуру са ниским нивоом међународне конкурентности што се огледа у великом учешћу ресурсно-интензивних производа и производа ниске фазе обраде са малом додатом вриједношћу. Побољшање конкурентности се може постићи са јачањем најконкурентнијих сектора, као и промјеном привредне структуре у правцу развоја технолошко интензивних и високо профитабилних грана привреде.

Кључне речи:  конкурентност; извоз; индекс трговинских перформанси; привредни сектори; Босна и Херцеговина

ПДФ датотека чланка: ИЗВОЗНА КОНКУРЕНТНОСТ ПРИВРЕДНИХ СЕКТОРА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ