ЕКОНОМСКЕ ТЕМЕ (2019) 57 (4) 6, 497-510

УТИЦАЈ НИВОА ОБРАЗОВАЊА ЗАПОСЛЕНИХ НА КОРЕЛАЦИЈУ ИЗМЕЂУ ЗАДОВОЉСТВА ПОСЛОМ И ДИМЕНЗИЈА ЛИЧНОСТИ


Милена Недељковић Кнежевић, Слађана Недељковић, Маја Мијатов

Резиме:  Задовољство послом запослених представља важан фактор у обликовању организационих пословних перформанси. Међутим, задовољство послом може зависити од димензија личности запослених, као што су: екстраверзија, неуротицизам, савесност, пријатност и отвореност за нова искуства. Поред тога, степен образовања запослених може утицати и на задовољство послом запослених, али и на димензије њихове личности. У складу са тим, ово истраживање је оријентисано на утврђивање утицаја степена образовања запослених на корелацију између задовољства послом запослених и њихових димензија личности. Истраживање је обухватило узорак од 116 испитаника, запослених у великој монополистичкој организацији, оријентисаној ка енергетском сектору, која послује у транзиционом друштву. Резултати истраживања показују да степен образовања запослених утиче на корелацију између свих димензија личности, с једне стране, и плате, бенефита, односа са сарадницима, супервизорима и природе посла, као важних аспеката задовољством послом, са друге стране. Поред теоријског доприноса, резултати истраживања могу имати и практичне импликације на основу пружања информација за унапређење питања која се тичу управљања људским ресурсима у Србији, где су општи услови пословања различити у поређењу с развијеним земљама.

Кључне речи:  задовољство послом; димензије личности; теорија Великих пет; ниво образовања; транзиционо друштво

ПДФ датотека чланка: УТИЦАЈ НИВОА ОБРАЗОВАЊА ЗАПОСЛЕНИХ НА КОРЕЛАЦИЈУ ИЗМЕЂУ ЗАДОВОЉСТВА ПОСЛОМ И ДИМЕНЗИЈА ЛИЧНОСТИ