ЕКОНОМСКЕ ТЕМЕ (2020) 58 (1) 1, 1-16

КОНКУРЕНТНОСТ ТЕКСТИЛНЕ ИНДУСТРИЈЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ НА ТРЖИШТУ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ


Живорад Глигоријевић, Енес Ћоровић

Резиме:  Фокусирање истраживачког интереса на анализу конкурентноститекстилне индустрије Републике Србије произилази из чињенице да је оваиндустријска грана, и поред дугогодишњих негативних показатеља развоја иобјективно незадовољавајућег стања, задржала препознатљив и изражен извознипотенцијал. Наиме, и поред маргиналног учешћа у стварању бруто домаћегпроизвода текстилна индустрија се у континуитету, по оствареном извозу упоследњих десет година, налази међу првих пет најзначајнијих извозника уиндустрији Републике Србије. Истраживање треба да укаже на тренд и динамикупромена конкурентности ове индустријске гране и стабилност тих економскихтокова. За потребе комплексне анализе феномена везаних за конкурентностовог дела националне економије, у раду је коришћена методологија коју је развиоМеђународни трговински центар УНЦТАД/WТО (ИТЦ), а посебно група индикатораТраде Перформанце Индеx. Резултати истраживања дају основу за закључак датекстилна индустрија, још увек, може бити један од стабилних ослонацасамоодрживог раста, али и дугорочне производне и трговинске интеграцијеРепублике Србије са Европском унијом?

Кључне речи:  Конкурентност; тектилна индустрија; тржиште; ТПИ индекс; Република Србија; Европска унија

ПДФ датотека чланка: КОНКУРЕНТНОСТ ТЕКСТИЛНЕ ИНДУСТРИЈЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ НА ТРЖИШТУ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ