ЕКОНОМСКЕ ТЕМЕ (2020) 58 (1) 5, 75-96

КОГНИТИВНЕ ПРЕДРАСУДЕ КАО САСТАВНИ ЕЛЕМЕНТ БИХЕЈВИОРАЛНИХ ФИНАНСИЈА


Миљан Лековић

Резиме:  Сложени свет финансија одликују бројне ирационалности које представници бихејвиоралних финансија настоје да објасне путем когнитивних предрасуда (несавршености, пристрасности или аномалија) (цогнитиве биасес). Когнитивне предрасуде представљају несавршену перцепцију стварности, а узроковане су ограниченим когнитивним капацитетима доносилаца одлука. Циљ рада је да се анализирањем когнитивних предрасуда одговори на следећа, у стандардним финансијама неодговорена, питања: због чега је активна портфолио стратегија још увек доминантна стратегија управљања портфолиом упркос све већем броју доказа неоправданости њене примене, због чега инвеститори преферирају исплату дивиденди у односу на раст вредности капитала (дивиденд пуззле), због чега занемарују предности диверсификације улагања и инвестирају у мали број акција добро познатих локалних предузећа (диверсифицатион пуззле), због чега не продају „губитнике“ и на тај начин смање пореско оперећење, због чега акције малих предузећа обично носе виши принос од акција великих предузећа. Применом квалитативне методологије истраживања пружени су одговори на наведена питања, што представља и главни резултат истраживања.

Кључне речи:  когнитивне предрасуде; бихејвиоралне финансије; финансијско одлучивање

ПДФ датотека чланка: КОГНИТИВНЕ ПРЕДРАСУДЕ КАО САСТАВНИ ЕЛЕМЕНТ БИХЕЈВИОРАЛНИХ ФИНАНСИЈА