ЕКОНОМСКЕ ТЕМЕ (2020) 58 (1) 7, 117-129

ИЗВЕШТАВАЊЕ И ПРАЋЕЊЕ ПРЕПОРУКА У РЕВИЗИЈИ СВРСИСХОДНОСТИ У ДРИ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ


Александар Поповић

Резиме:  Развој интегралног приступа у државној ревизији омогућио је да се поред финансијске ревизије и ревизије усаглашености пословања са регулативом упоредо одвија и ревизијија сврсисходности пословања ентитета јавног сектора. Тиме ревизија сврсисходности (успеха, перформанси) добија примат у оквиру делокруга рада врховних ревизорских институција. Циљ овог рада је да укаже на развој и значај ревизије сврсисходности у Државној ревизорској институцији (ДРИ) у Републици Србији са посебним освртом на извештавање о ревизији сврсисходности, откривеним неправилностима у трошењу буџетских средстава и препорукама предложеним ентитетима јавног сектора од стране ДРИ, као и праћење истих у функцији наменског и сврсисходнијег управљања и располагања државном имовином и државним финансијским средствима.

Кључне речи:  ДРИ; ревизија сврсисходности; извештавање; препоруке; праћење препорука

ПДФ датотека чланка: ИЗВЕШТАВАЊЕ И ПРАЋЕЊЕ ПРЕПОРУКА У РЕВИЗИЈИ СВРСИСХОДНОСТИ У ДРИ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ