ЕКОНОМСКЕ ТЕМЕ (2020) 58 (1) 8, 131-148

АНАЛИЗА ПОНУДЕ И ТРАЖЊЕ ЗА УСЛУГАМА ЕЛЕКТРОНСКОГ БАНКАРСТВА У ЈУЖНОБАЧКОМ ОКРУГУ


Марија Вуковић, Дејана Мартинов, Жељана Мазић

Резиме:  Предмет истраживања рада је истраживање тржишта услуга електронског банкарства у јужнобачком региону.. Рад има за циљ да изврши систематизацију понуде услуга од стране пословних банака. С друге стране, циљ рада је да оцении у којој мери грађани користе услуге електронског банкарства. Методологија истраживања обухвата примену аналитичке методе при оцени понуде услуга банкарског сектора, метод анкете и статистичку обраду података при емпиријској анализи тражње. Резултати истраживања су показали да је богата понуда услуга електронског банкарства у Републици Србији и да је прихваћена у великој мери.

Кључне речи:  електронско банкарство; платне картице; електронски новац; понуда; тражња

ПДФ датотека чланка: АНАЛИЗА ПОНУДЕ И ТРАЖЊЕ ЗА УСЛУГАМА ЕЛЕКТРОНСКОГ БАНКАРСТВА У ЈУЖНОБАЧКОМ ОКРУГУ