ЕКОНОМСКЕ ТЕМЕ (2020) 58 (2) 8, 275-289

СТАВОВИ ДЕЦЕ И МЛАДИХ О ПОСЛОВНОМ СЕКТОРУ СРБИЈЕ


Наташа Крстић, Даница Чигоја Пипер

Резиме:  Поред све веће пажње која се посвећује улози бизниса у друштву, уз увећану свест о везама између пословног сектора и људских права, у последњој деценији је актуелизовано сагледавање релативног утицаја пословног сектора на права деце. Након промоције Принципа пословања и права деце у 2012. години, утицај пословног сектора почео је да се посматра кроз разноврсност начина на који утиче на децу, на радном месту, тржишту, у заједници и наспрам очувања животне средине. Квантитативно истраживање деце и младих у Србији спроведено преко УНИЦЕФ-ове платформе У-извештаја са циљем да се испита хипотеза „Да ли су деца и млади у Србији свесни утицаја који пословни сектор има на њих?“ идентификовало је њихове ставове да компаније треба и могу да им помогну на будућем развојном путу, да највећа област утицаја на дечја права долази са радног места - омогућавањем достојног рада младим радницима и родитељима и чинећи будућа радна места младима доступним кроз програме образовања и обуке. места младим радницима. Уједно, истакнуто је и очекивање деце и младих у Србији о већем учешћу предузећа у подршци и остваривању права деце у друштву.

Кључне речи:  људска права; права деце; пословни утицај; Принципи пословања и права детета; друштвено одговорно пословање; Србија

ПДФ датотека чланка: СТАВОВИ ДЕЦЕ И МЛАДИХ О ПОСЛОВНОМ СЕКТОРУ СРБИЈЕ