ЕКОНОМСКЕ ТЕМЕ (2020) 58 (4) 4, 501-516

УТИЦАЈ ТРЕТМАНА СТРАНИХ ДИРЕКТНИХ ИНВЕСТИЦИЈА У ДОМАЋЕМ ЗАКОНОДАВСТВУ НА ПРИВРЕДНИ РАЗВОЈ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ


Милица Вукајловић, Тамара Миленковић Керковић, Драгана Раденковић Јоцић

Резиме:  У Србији се од 2006. године води политика субвенционисања страних директних инвестиција и придаје велики значај овом виду инвестиционог капитала на пољу развоја наше привреде. Да ли се ово може оценити као оправдано је питање на које овај рад има за циљ да пружи одговор. Да ли позитивни аспекти страних директних инвестиција обавезно долазе до изражаја у земљи увозници капитала? Анализа позитивних ефеката страних директних инвестиција на привреду земље домаћина показује да вишеструке користи овако привученог капитала свакако постоје, али да њихово испољавање није безусловно и да ће зависити од многобројних фактора. С обзиром на то да је политика субвенционисања актуелна, критеријуми за доделу државних подстицаја дефинисани важећом уредбом би требало да буду постављени тако да доприносе испољавању позитивних ефеката страних директних инвестиција на привреду Србије. Међутим, њихова анализа показује да ово ипак није случај. Поред тога, утицај који су стране директне инвестиције имале на привреду Србије указује на то да политика субвенционисања није дала очекиване резултате. Имајући ово у виду, утицај који третман страних директних инвестиција у домаћем законодавству има на привредни развој Републике Србије не може се оценити као задовољавајући.

Кључне речи:  стране директне инвестиције; субвенције; Србија; привредни развој; страни инвеститори; законска регулативе

ПДФ датотека чланка: УТИЦАЈ ТРЕТМАНА СТРАНИХ ДИРЕКТНИХ ИНВЕСТИЦИЈА У ДОМАЋЕМ ЗАКОНОДАВСТВУ НА ПРИВРЕДНИ РАЗВОЈ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ