ЕКОНОМСКЕ ТЕМЕ (2020) 58 (4) 6, 529-544

ОЦЕНА ПРИМЕНЕ ИНФОРМАЦИОНИХ И КОМУНИКАЦИОНИХ ТЕХНОЛОГИЈА У ЕВРОПИ КОРИШЋЕЊЕМ ТОПСИС МЕТОДЕ


Никола Василић, Душица Семенченко, Сања Поповић, Пантић

Резиме:  Основни циљ рада је да оцени примену информационих и комуникационих технологија (ИКТ-а) у предузећима у тридесет и једној земљи Европе. Из тог разлога је развијен ИКТ индекс употребом ТОПСИС методе и методе ентропије. Потом су, употребом кластер анализе, земље разврстане у кластере према индикаторима употребе ИКТ-а. Резултати показују да Финска, Данска, Норвешка, Шведска и Ирска представљају топ 5 земаља када су напредне интернет технологије приоритизоване. На основу кластеризације методом к-средњих вредности, Финска је лидер у кластеру изузетно високе примене ИКТ-а у предузећима, а за њом следе Данска, Норвешка и Шведска. Кластер са високом применом ИКТ-а у предузећима укључује Ирску, Холандију, Словенију, Шпанију, Уједињено Краљевство. Коначно, земље које каратерише умерена и скромна примена ИКТ-а разврстане у преостала два кластера. Резултати овог истраживања ће олакшати перцепцију позиције неке земље у односу на друге, али ће, такође, указати на потребу да се предузму извесне мере како би се ојачао капацитет ИКТ-а у бизнис сектору, у земљама са ниском вредношћу ИКТ индекса.

Кључне речи:  ИКТ; примена ИКТ индекса у предузећима (ИЦТЕИ); ТОПСИС; метода ентропије; вишекритеријумско одлучивање; кластер анализа.

ПДФ датотека чланка: ОЦЕНА ПРИМЕНЕ ИНФОРМАЦИОНИХ И КОМУНИКАЦИОНИХ ТЕХНОЛОГИЈА У ЕВРОПИ КОРИШЋЕЊЕМ ТОПСИС МЕТОДЕ