ЕКОНОМСКЕ ТЕМЕ (2021) 59 (1) 2, 23-44

ПОСЛОВНИ МОДЕЛ ПЛАТФОРМЕ ЕКОНОМИЈЕ ДЕЉЕЊА: КО СУ „ДОБИТНИЦИ“ А КО „ГУБИТНИЦИ“ КОВИД-19 ПАНДЕМИЈЕ?


Сузана Стефановић

Резиме:  Све већи напредак у дигитализацији пословања последњих година представљао је значајан импулс иновацијама пословног модела. У том смислу, сведоци смо све већег пословног успеха компанија које своје пословање базирају на пословном моделу дигиталне платформе. Стога је базична сврха овог рада да укаже на суштину платформизације као модела пословања, заснованог на имплементацији дигиталних технологија, као и да укаже на карактеристике – предности и недостатке платформи тзв. „економије дељења“. Такође, сврха и циљ рада је да укаже како карактеристике одређених типова платформи, а посебно платформи економије дељења, утичу на њихов пословни успех, односно тржишну вредност, али и рањивост у случају неповољног дејства фактора екстерног окружења, као што је актуелна пандемија корона вируса. Користећи како класичну методологију теоријског истраживања, на бази увида у доступне изворе литературе, тако и резултате истраживања најбоље светске праксе, као и праћење статистичких показатеља тржишне вредности најбољих светских компанија, дошло се до резултата који потврђују полазну претпоставку о томе да данас највећу вредност остварују управо компаније базиране на пословном моделу платформе. Ипак, резултати истраживања су показали и рањивост пословног модела платформи, посебно оних базираних на економији дељења, у условима пандемије. С обзиром на то да у академској литератури има врло мало истраживања о економским консеквенцама актуелне пандемије ЦОВИД-19, оригиналност и значај истраживања је у покушају да се укаже на то какве последице пандемија има на тржишну вредност и позицију компанија-платформи, и како би могла утицати на опстанак и даљи развој платформи економије дељења у будућем периоду.

Кључне речи:  пословни модел; дигитализација; платформа; економија дељења; тржишна капитализација; Ковид-19

ПДФ датотека чланка: ПОСЛОВНИ МОДЕЛ ПЛАТФОРМЕ ЕКОНОМИЈЕ ДЕЉЕЊА: КО СУ „ДОБИТНИЦИ“ А КО „ГУБИТНИЦИ“ КОВИД-19 ПАНДЕМИЈЕ?