ЕКОНОМСКЕ ТЕМЕ (2021) 59 (1) 3, 45-60

НЕРАВНОМЕРАН РАЗВОЈ – АНАЛИЗА РЕГИОНАЛНИХ РАЗЛИКА У СРБИЈИ


Емилија Манић, Ђорђе Митровић

Резиме:  Неравномеран регионални развој је данас један од највећих друштвених изазова у Србији. Реч је о вишедимензионалној и вишеслојној регионалној неуравнотежености која, судећи према већини социоекономских показатеља, има растући тренд у првим деценијама 21. века. У раду су анализирани одабрани демографски, социјални и економски индикатори употребом ДЕА методологије. Узета је у обзир динамичка компонента проучаване неуравнотежености применом Малмквистовог индекса продуктивности. Резултати су недвосмислено указали на постојање регионалних разлика (не само између северних и јужних области, већ и унутар самих области), као и на чињеницу да промене у ефикасности употребе инпута утичу на рангирање области унутар националне територије.

Кључне речи:  регионална неуравнотеженост; регионални развој; ДЕА анализа; Малмквистов индекс продуктивности

ПДФ датотека чланка: НЕРАВНОМЕРАН РАЗВОЈ – АНАЛИЗА РЕГИОНАЛНИХ РАЗЛИКА У СРБИЈИ