ЕКОНОМСКЕ ТЕМЕ (2021) 59 (1) 5, 77-93

ОДГОВОРНОСТ РЕВИЗОРСКЕ ПРОФЕСИЈЕ У ОЦЕНИ СТАЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ПОД УТИЦАЈЕМ КОВИД-А 19


Милица Ђорђевић, Тадија Ђукић

Резиме:  Пандемија Ковид 19 и уведене мере за њено даље ширење несумњиво су довеле до значајних неизвесности по питању пословања предузећа према начелу сталности пословања. Негативни ефекти нису остварени само на нивоу глобалне економије, већ је пандемија значајно утицала и на бројне професије, а између осталих и на ревизорску. Ревизија која има значајну одговорност у процени сталности пословања предузећа суочена је са бројним изазовима. Циљ аутора овог рада је да укажу на потребу екстензивнијих разматрања ревизора у процени сталности пословања предузећа, као и изазове са којима се ревизорска професија суочава у условима пандемије и начине на које та ограничења превазилази.

Кључне речи:  сталност пословања; ревизијски приступ; Ковид 19

ПДФ датотека чланка: ОДГОВОРНОСТ РЕВИЗОРСКЕ ПРОФЕСИЈЕ У ОЦЕНИ СТАЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ПОД УТИЦАЈЕМ КОВИД-А 19