ЕКОНОМСКЕ ТЕМЕ (2021) 59 (2) 2, 193-210

СТРУКТУРНА ТРАНСФОРМАЦИЈА ТЕКСТИЛНЕ ИНДУСТРИЈЕ: СЛУЧАЈ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ


Живорад Глигоријевић, Енес Ћоровић, Александар Манасијевић

Резиме:  У последњих неколико деценија, текстилна индустрија карактерише се великим променама у производној и трговинској структури. На основу тога, иницирано је веће укључивање ове индустријске гране у токове међународне трговине, уз стално јачање извозних позиција нових производних лидера. То је, истовремено, довело до великих промена у регионалној дистрибуцији извоза и увоза текстилних производа. На другој страни, текстилна индустрија Републике Србије има дугу традицију и веома важно место у структури прерађивачке индустрије. После Другог светског рата, текстилна индустрија била је један од најважнијих инструмената демографске и социјалне политике. Током изградње тржишног система, текстилна индустрија Републике Србије била је неоправдано запостављена. Упркос томе, у савременим условима, текстилна индустрија има веома важно место у структури извоза Републике Србије. Овај рад даје конкретне теоријске и емпиријске препоруке креаторима политика у Србији, упоређивањем резултата структурне трансформације текстилне индустрије на глобалном нивоу и резултата овог процеса у текстилној индустрији Републике Србије.

Кључне речи:  Текстилна индустрија; структурна трансформација; производња; спољна трговина; Република Србија

ПДФ датотека чланка: СТРУКТУРНА ТРАНСФОРМАЦИЈА ТЕКСТИЛНЕ ИНДУСТРИЈЕ: СЛУЧАЈ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ