ЕКОНОМСКЕ ТЕМЕ (2021) 59 (2) 4, 227-241

КОРПОРАТИВНА ДРУШТВЕНА ОДГОВОРНОСТ У САВРЕМЕНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА: ПРИМЕР СРПСКЕ ПРЕРАЂИВАЧКЕ ИНДУСТРИЈЕ


Немања Бербер, Агнеш Славић, Марко Алексић

Резиме:  Корпоративна друштвена одговорност (КДО) као концепт који се бави економском, социјалном и еколошком димензијом пословања, све се више примењује у компанијама широм света. Постоје различити ефекти које КДО може имати на пословне перформансе, али генерално је прихваћено да је КДО повезан са позитивним исходима у пословним организацијама. Такође, КДО је концепт који се може схватити као начин за постизање одрживог развоја у будућности. Цилј овог рада је да истражи ниво примене КДО у Србији, с обзиром на велике компаније прерађивачке индустрије. Методологија коришћена у раду обухвата истраживање теоријских извора, али и анализу примарних емпиријских података прикуплјених у Србији, у периоду од новембра 2019. до јуна 2020. године. Аутори су дизајнирали упитник за истраживање стања КДО у Србији, у пословним организацијама, на основу претходних успешних емпиријских истраживања. Дескриптивна статистика, факторска анализа, Манн-Wхитнеy и Крускал Wаллис тест коришћени су за истраживање на узорку од 73 велике прерађивачке компаније у Србији. Анализе су рађене у софтверу СПСС. Резултати указују на релативно висок ниво друштвено одговорног пословања у српским прерађивачким компанијама и да савремене компаније разумеју потребу за постизањем више циљева, него само економских.

Кључне речи:  корпоративна друштвена одговорност; одрживи развој; прерађивачка индустрија; велике организације; Србија.

ПДФ датотека чланка: КОРПОРАТИВНА ДРУШТВЕНА ОДГОВОРНОСТ У САВРЕМЕНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА: ПРИМЕР СРПСКЕ ПРЕРАЂИВАЧКЕ ИНДУСТРИЈЕ