ЕКОНОМСКЕ ТЕМЕ (2021) 59 (3) 3, 341-356

ПОТЕНЦИЈАЛИ РАЗВОЈА ПЛАНИНСКОГ ТУРИЗМА ЈУГОЗАПАДНЕ СРБИЈЕ


Љиљана Лешевић, Дејан Ж. Ђорђевић, Вукашин Шушић

Резиме:  Планинска подручја Републике Србије са својим окружењем и објектима, јављају се као значајни делови туристичких регија са потенцијалом за развој комплементарних активности и целогодишњег туризма. Могућности развоја планинског туризма зависе од величине планинског подручја, режима заштите природе, опремљености инфраструктуром, стварања услова за одмор и рекреацију и укључивања локалног становништва у процес развоја и заштите. Простор југозападне Србије има квалитетне и разноврсне потенцијале за развој планинског туризма, од којих је само део активиран. У раду се анализирају потенцијали и бројне развојне могућности планинског туризма, са посебним акцентом на планине које су до сада остајале на маргинама туристичког привређивања.

Кључне речи:  планина; планински туризам; југозападна Србија; Златибор; туристички потенцијал

ПДФ датотека чланка: ПОТЕНЦИЈАЛИ РАЗВОЈА ПЛАНИНСКОГ ТУРИЗМА ЈУГОЗАПАДНЕ СРБИЈЕ