ЕКОНОМСКЕ ТЕМЕ (2021) 59 (3) 5, 375-390

ПАНЕЛ КОИНТЕГРАЦИОНА АНАЛИЗА ВОЈНИХ РАСХОДА И ЕКОНОМСКОГ РАСТА У ОДАБРАНИМ ЗЕМЉАМА БАЛКАНА


Бранимир Калаш, Вера Мировић, Нада Миленковић

Резиме:  Питање безбедности и сигурности представља фундаментални услов за стабилна економска кретања. Војни расходи могу бити врло моћно средство за брзи економски раст. Овај рад испитује дугорочну везу између војних расхода и економског раста у одабраним земљама Балкана као што су: Албанија, Босна и Херцеговина, Хрватска, Црна Гора, Северна Македонија, Србија и Словенија за период 2004-2018. године. Анализа укључује панел тестове јединичног корена, панел коинтеграциони тест, као и панел тест каузалности. Резултати су идентификовали дугорочну везу између војних расхода и економског раста у балканским земљама на основу панел анализе података. Такође, емпиријски налази су потврдили да искуство шокова код војних расхода и економског раста у једној од земаља утиче на друге посматране земље. Резултати су утврдили једносмерну каузалност од војних расхода ка економском расту у овим земљама, али не и обрнуто.

Кључне речи:  војни расходи; економски раст; балканске земље; панел коинтеграциона анализа

ПДФ датотека чланка: ПАНЕЛ КОИНТЕГРАЦИОНА АНАЛИЗА ВОЈНИХ РАСХОДА И ЕКОНОМСКОГ РАСТА У ОДАБРАНИМ ЗЕМЉАМА БАЛКАНА