ЕКОНОМСКЕ ТЕМЕ (2021) 59 (4) 4, 479-496

КОНКУРЕНТНОСТ ПРИВРЕДА ЗЕМАЉА ЈУГОИСТОЧНЕ ЕВРОПЕ У УСЛОВИМА ГЛОБАЛИЗАЦИЈЕ


Јелена Живковић

Резиме:  Глобализација је процес који се често поистовећује са економском интеграцијом земаља, односно стварањем јединственог тржишта, при томе занемарујући остале аспекте глобализације. Управо, КОФ индекс глобализације поред њене економске димензије, укључује и социјалну и политичку димензију. Једно од питања је на који начин земље успевају да ојачају своју конкурентску позицију на међународном тржишту у ери глобализације. Да ли је и на који начин отежано одржавање добре конкурентнске позиције у условима веће повезаности држава? Из тог разлога, рад се бави променом Индекса глобалне конкурентности, реномираном мером конкурентности националних привреда по методологији Светског економског форума, под утицајем повећане економске глобализације земаља Југоисточне Европе. Иако међу земљама Југоисточне Европе постоје разлике у степену привредног развоја и нивоа европских интеграција, оне су достигле приближно сличан ниво глобализације. Такође, процењује се утицај глобализације, односно њене економске, социјалне и политичке димензије, на привредни раст земаља Југоисточне Европе, мереног БДП-ом пер капита, који је један од предуслова успешног позиционирања на међународној економској сцени.

Кључне речи:  конкурентност; економски раст; глобализација; економска глобализација; Југоисточна Европа; КОФ индекс глобализације; Индекс глобалне конкурентности

ПДФ датотека чланка: КОНКУРЕНТНОСТ ПРИВРЕДА ЗЕМАЉА ЈУГОИСТОЧНЕ ЕВРОПЕ У УСЛОВИМА ГЛОБАЛИЗАЦИЈЕ