ЕКОНОМСКЕ ТЕМЕ (2021) 59 (4) 6, 515-533

УТИЦАЈ ИНТЕРНЕ КОМУНИКАЦИЈЕ НА МОТИВАЦИЈУ ЗАПОСЛЕНИХ У ОРГАНИЗАЦИЈАМА У СРБИЈИ


Небојша Петковић, Милан Рапајић

Резиме:  Изузетно мотивисани и задовољни запослени воде организацију ка жељеним резултатима. Једна од стратегија мотивисања људи је комуникација. Услов функционисања организације и остваривања индивидуалних циљева запослених и циљева организације је добра комуникација између менаџера и запослених. Носиоци добре комуникације су менаџери и њихова посвећеност запосленима, спремност да сазнају њихове проблеме, али и да их решавају. Циљ рада је да се, на бази систематизације и анализе а) релевантних теоријских извора, и б) резултата истраживања утицаја комуникације на развој мотивације запослених у организацији, испита постојање разлика у ставовима менаџера и запослених о утицају комуникације на повећање мотивације. Стога се у раду анализира: природа мотивације запослених; значај комуникације међу запосленима за развој мотивације; утицај позиције запослених у организацији на вредновање појединих комуникационих фактора мотивације и утицај одговарајуће комуникације у организацији на повећање мотивације за рад.

Кључне речи:  мотивација; комуникација; комуникациони фактори мотивације; менаџери; запослени; организација

ПДФ датотека чланка: УТИЦАЈ ИНТЕРНЕ КОМУНИКАЦИЈЕ НА МОТИВАЦИЈУ ЗАПОСЛЕНИХ У ОРГАНИЗАЦИЈАМА У СРБИЈИ