ЕКОНОМСКЕ ТЕМЕ (2021) 59 (4) 7, 535-554

ЗАДОВОЉСТВО ЗАПОСЛЕНИХ КОМУНИКАЦИЈОМ СА СУПЕРВИЗОРОМ И ЛИЧНИМ ПОВРАТНИМ ИНФОРМАЦИЈАМА


Весна Милановић, Андреа Бучалина Матић, Јелена Голубовић

Резиме:  Предмет истраживања у овом раду био је испитивање задовољства димензијама интерне комуникације, које имају најјачу корелацију са задовољством послом, као што су: комуникација супервизора и личне повратне информације. Према томе, ако су запослени задовољни овим димензијама комуникације, и њихово задовољство послом ће бити на задовољавајућем нивоу. Циљ истраживања је био да се утврди задовољство посматраним димензијама комуникације на основу ставова запослених. Представљени су, такође, и ставови менаџера и запослених који нису менаџери у посматраним димензијама комуникације. Користећи дескриптивну статистику, на узорку од 72 испитаника, резултати су показали да запослени нису задовољни посматраним димензијама комуникације, као и то да су запослени који нису менаџери, мање задовољни од запослених менаџера. Резултати су корисни јер дају опис посматраних димензија и налазе претходних студија, нарочито оних које су истраживале однос између задовољства посматраним димензијама комуникације и задовољства послом. Резултати могу бити корисни за (српске) менаџере у процесу управљања посматраним димензијама комуникације. Величина узорка ограничава генерализацију резултата.

Кључне речи:  задовољство; комуникација са супервизором; личне повратне информације; запослени; задовољство послом

ПДФ датотека чланка: ЗАДОВОЉСТВО ЗАПОСЛЕНИХ КОМУНИКАЦИЈОМ СА СУПЕРВИЗОРОМ И ЛИЧНИМ ПОВРАТНИМ ИНФОРМАЦИЈАМА