ЕКОНОМСКЕ ТЕМЕ (2022) 60 (1) 1, 1-19

МЕРЕЊЕ УТИЦАЈА КРИЗЕ КОВИД-19 НА ДОЛАСКЕ СТРАНИХ ТУРИСТА


Александар Трајков, Цветко Андреески, Јованка Биљан

Резиме:  Туризам је значајна привредна делатност за развој сваке националне привреде, али и светске привреде. Приходи остварени кроз туристичке услуге утичу на БДП и директно стимулишу привредни раст. За националне привреде су важни приходи, односно девизни прилив, остварен извозом туристичких услуга. Међутим, многи фактори директно утичу на обим долазака страних туриста, а самим тим директно утичу и на девизни прилив и на БДП. Мере Владе предузете из различитих разлога које директно утичу на кретање људи значајно смањују туристичка путовања. То може изазвати бројне и снажне негативне ефекте на националну економију. Здравствена криза изазвана пандемијом КОВИД-19 довела је до рестриктивних владиних мера које су се негативно одразиле на туристичка путовања, а самим тим и на приходе од извоза туристичких услуга. Рад има за циљ да измери ефекат кризе КОВИД-19 на приходе долазака страних туриста у Охрид, као студију случаја дестинације у Северној Македонији. Резултати истраживања показаће губитке које је овај привредни сектор претрпео од „закључавања” изазваног пандемијом.

Кључне речи:  туристички приходи; доласци; ноћења страних туриста; КОВИД–19; здравствене кризе; Охрид; Северна Македонија

ПДФ датотека чланка: МЕРЕЊЕ УТИЦАЈА КРИЗЕ КОВИД-19 НА ДОЛАСКЕ СТРАНИХ ТУРИСТА