ЕКОНОМСКЕ ТЕМЕ (2022) 60 (1) 3, 41-56

ДА ЛИ СУ РЕВИЗОРСКЕ И РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПРАКСЕ РЕЛЕВАНТНЕ ЗА ПРИВЛАЧЕЊЕ ГРИНФИЛД СТРАНИХ ДИРЕКТНИХ ИНВЕСТИЦИЈА?


Јована Стојановић, Бојан Србиноски, Ксенија Денчић Михајлов

Резиме:  Ова студија истражује на који начин јачина примене ревизорских и рачуноводствених стандарда, као компонента институционалне инфраструктуре, утиче на гринфилд СДИ у четири земље СФРЈ током дванаестогодишњег периода (2006-2017). Користећи стандардне панел економетријске технике које узимају у обзир фиксне и случајне ефекте, закључили смо да ефикаснија примена ревизорских и рачуноводствених стандарда има позитиван утицај на привлачење гринфилд инвестиција, посебно у стабилним условима пословања. Наши резултати су релевантни за креаторе политика, јер указују на неопходност константног побољшања рачуноводственог и ревизорског система, подстичући на тај начин бољу транспарентност и ниже трансакционе трошкове за инвеститоре.

Кључне речи:  Гринфилд стране директне инвестиције; стандарди ревизије и рачуноводства; комплајанс; земље Западног Балкана

ПДФ датотека чланка: ДА ЛИ СУ РЕВИЗОРСКЕ И РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПРАКСЕ РЕЛЕВАНТНЕ ЗА ПРИВЛАЧЕЊЕ ГРИНФИЛД СТРАНИХ ДИРЕКТНИХ ИНВЕСТИЦИЈА?