ЕКОНОМСКЕ ТЕМЕ (2022) 60 (1) 5, 77-94

АНАЛИЗА ФАКТОРА МОТИВАЦИЈЕ: УСЛОВЉЕНОСТ ЛИЧНИМ И ПРОФЕСИОНАЛНИМ КАРАКТЕРИСТИКАМА ЗАПОСЛЕНИХ


Марија Ракић, Марија Радосављевић, Весна Јанковић Милић

Резиме:  Организације улажу у различите врсте ресурса који им омогућавају да остваре и одрже своју тржишну позицију и остану конокружењем, један од кључних ресурса, који значајно доприноси побољшању конкурентског положаја организација, јесу људски ресурси, односно запослени. Предмет истраживања, чији су резултати представљени у овом раду, јесу фактори мокурентне. Са глобалном конкуренцијом и променљивим тржишним тивације запослених. Циљ истраживања је да се утврди утицај појединих фактора на мотивацију запослених, на основу значаја који различити фактори мотивације имају, у зависности од одређених личних и професионалних карактеристика запослених. На основу резултата истраживања, најважнији фактори мотивације су финансијски фактори, односно „плата“ и „финансијске награде“, као и „сигурност посла“ као нефинансијски фактор. Варијанса поновљених мерења је показала да постоји статистички значајан утицај 94 Ракић et al. / Economic Themes, 60(1): 77-94 фактора финансијске мотивације на мотивацију запослених. Ипак, резултати анализе варијансе указују на то да је потребно пронаћи одговарајућу комбинацију финансијских и нефинансијских мотиватора, имајући у виду различите карактеристике и потребе запослених, како би систем мотивације запослених дао очекиване резултате.

Кључне речи:  мотивација; финансијски фактори; нефинансијски фактори; запослени; личне карактеристике; професионалне карактеристике

ПДФ датотека чланка: АНАЛИЗА ФАКТОРА МОТИВАЦИЈЕ: УСЛОВЉЕНОСТ ЛИЧНИМ И ПРОФЕСИОНАЛНИМ КАРАКТЕРИСТИКАМА ЗАПОСЛЕНИХ