ЕКОНОМСКЕ ТЕМЕ (2022) 60 (1) 6, 95-116

УТИЦАЈ ДЕВИЗНОГ КУРСА НА ПЛАТНИ БИЛАНС У АЛЖИРУ: ПРИСТУП АРДЛ МОДЕЛА


Декиче Џамал, Мимоуни Јасине, Боугуетаиа Софyане

Резиме:  Ова студија има за циљ да испита у којој мери девизни курс утиче на платни биланс у Алжиру (БоП) током периода 1980-2019, користећи модел ауторегресивног дистрибуираног кашњења (АРДЛ) и модел исправљања грешака (ЕЦМ). Овај приступ тестира присуство дугорочне везе између варијабли. Скуп релевантних варијабли, поред девизног курса, креиран је тако да укључи реалну каматну стопу, цену нафте, БДП по глави становника, државну потрошњу и стопу инфлације, засновану на на претходним студијама из ове области. Резултати указују на постојање дугорочне равнотежне везе између зависних и независних варијабли. Девизни курс има негативан утицај на платни биланс на кратак рок.

Кључне речи:  Платни биланс; девизни курс; каматна стопа; стопа инфлације; ЕЦМ приступ; АРДЛ модел

ПДФ датотека чланка: УТИЦАЈ ДЕВИЗНОГ КУРСА НА ПЛАТНИ БИЛАНС У АЛЖИРУ: ПРИСТУП АРДЛ МОДЕЛА