ЕКОНОМСКЕ ТЕМЕ (2022) 60 (1) 8, 133-149

ФАКТОРИ КОЈИ УТИЧУ НА ДИГИТАЛНУ ТРАНСФОРМАЦИЈУ ОСИГУРАЊА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ


Јовица Станковић, Јелена З. Станковић, Зоран Томић

Резиме:  Примена ИТ иновација у сектору осигурања резултира унапређењем постојећих и креирањем нових пословних модела. Е-осигурање представља креирање и пружање услуга осигурања, као и повезаних финансијских услуга, применом дигиталних решења. У овом раду је анализиран утицај примене информационих технологија и дигитализације на сектор осигурања у Републици Србији. Циљ предложене анализе је да се утврде детерминанте усвајања иновативних технолошких решења у сектору осигурања у Србији. Према ТОЕ оквиру могу се издвојити три групе фактора који утичу на прихватање ИТ у е-осигурању, а то су технолошки, организациони и фактори окружења. Панел анализа и логистичка регресија су примењени за испитивање ефеката предложених фактора на прихватање е-осигурања. Добијени резултати показују да организациони и фактори окружења имају статистички значајан утицај на достигнут ниво прихватања е-осигурања, док једино тржишно учешће осигуравајуће компаније позитивно утиче на вероватноћу прихватања е-осигурања. Стога се може закључити да је е-осигурање у Републици Србији ствар престижа и тежње осигуравача да кроз иновације остваре краткорочне добитке и конкурентску предност.

Кључне речи:  дигитална трансформација; осигурање; е-услуге; е-осигурање; усвајање технологије; ТОЕ оквир; панел анализа

ПДФ датотека чланка: ФАКТОРИ КОЈИ УТИЧУ НА ДИГИТАЛНУ ТРАНСФОРМАЦИЈУ ОСИГУРАЊА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ