ЕКОНОМСКЕ ТЕМЕ (2022) 60 (2) 3, 187-204

ЗНАЧАЈ ИЦТ УСЛУГА ЗА УРАВНОТЕЖЕЊЕ ПЛАТНОГ БИЛАНСА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ


Милан Калиновић, Милош Тодоровић, Иван Марковић

Резиме:  Дефицит платног биланса је проблем са којим се суочава велики број земаља. У циљу решавања проблема дефицита платног биланса креатори економске политике покушавају да стимулишу секторе који обезбеђују највећи девизни прилив и благотворно делују на смањење дефицита. Међународни промет информацијским, компјутерским и телекомуникационим услугама бележи енормно високе стопе раста промета у 21. веку. Специфичност ИЦТ сектора отвара перспективу и мање развијеним економијама да узму значајније тржишно учешће у извозу који носи велики проценат новододате вредности. Циљ рада је да утврди значај ИЦТ услуга за уравнотежење робног биланса и текућег биланса, као и допринос у генерисању суфицита укупног биланса услуга. У случају Републике Србије, суфицит ИЦТ сектора покрива скоро петину дефицита биланса роба, скоро трећину текућег биланса, док је сваки четврти долар остварен извозом услуга остварен извозом ИЦТ услуга. Уколико се настави исти тренд раста ИЦТ сектора, предвиђања су да ће се до 2024. године суфицит овог сектора увећати за скоро 60% у односу на ниво у 2020. Коначно, можда најзначајнија предност коју ИЦТ сектор доноси је смањени одлив мозгова што је најпогубнија последица коју је либерализација кретања радне снаге донела мање развијеним земљама.

Кључне речи:  ИЦТ услуге; биланс роба; равнотежа биланса услуга; прилагођавање текућег биланса; корелациона анализа

ПДФ датотека чланка: ЗНАЧАЈ ИЦТ УСЛУГА ЗА УРАВНОТЕЖЕЊЕ ПЛАТНОГ БИЛАНСА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ