ЕКОНОМСКЕ ТЕМЕ (2022) 60 (3) 7, 409-427

ДИНАМИЧКА АНАЛИЗА РАЗВОЈА ПОСЛОВАЊА РЕВИЗОРСКИХ КУЋА: СЛУЧАЈ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ У ПЕРИОДУ 2010-2020.


Александра Радојевић, Биљана Јовковић, Предраг Драгичевић

Резиме:  Ревизорске куће, захваљујући издатим извештајима и у њима изнетим компетентним мишљењима, имају велики значај за доносиоце пословних одлука и битан утицај на развој привреде. Сврха овог рада јесте приказивање стручној јавности тренутног стања и промене резултата пословања, остварених у једанаестогодишњем периоду активних ревизорских кућа у Републици Србији. Циљ рада је објективна оцена стања и пословања активних ревизорских кућа, као и утврђивање тенденција у пословању и праћење резултата остварених на тржишту ревизорских услуга. У раду се анализирају промене појединих билансних позиција и показатељи рентабилности, односно њихов просечни прираст за једанаестогодишњи период. Резултати указују да чланови „Велике четворке“ не остварују лидерску позицију на тржишту, посматрано путем показатеља продуктивности. Заправо, резултати указују да ревизорске куће са највећим прирастом нето резултата у посматраном периоду не заузимају водећу позицију према прирасту активе. Истовремено, предузећа са највећим растом пословних прихода у посматраном периоду нису уједно и најпродуктивнија, мерено нето резултатом по запосленом. Резултати до којих се дошло у овом раду доприносе формирању реалног става о ситуацији на тржишту ревизорских услуга, али и перспективама и тенденцијама у развоју ревизорских кућа.

Кључне речи:  ревизорске куће; „Велика четворка“; тржиште ревизорских услуга; продуктивност; рентабилност; нето резултат

ПДФ датотека чланка: ДИНАМИЧКА АНАЛИЗА РАЗВОЈА ПОСЛОВАЊА РЕВИЗОРСКИХ КУЋА: СЛУЧАЈ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ У ПЕРИОДУ 2010-2020.