ЕКОНОМСКЕ ТЕМЕ (2022) 60 (4) 4, 481-494

УТИЦАЈ ДИГИТАЛНЕ ВАЛУТЕ НА БАНКАРСКИ СЕКТОР У ЕВРОПИ


Милена Јакшић, Виолета Тодоровић, Јелена Матић

Резиме:  Историјски гледано, показало се да финансијске и монетарне иновације изазивају позитивне и негативне промене у нормалном пословању финансијског сектора. Слично томе, дигиталне валуте потенцијално могу значајно да преобликују будућност банкарских и финансијских посредника. Било да се ради о аспекту дигиталних валута кроз јавни сектор као што су централне банке, дигиталне валуте или приватна средства као што су криптовалуте, евентуално увођење таквих иновативних инструмената има критичан утицај на малопродајну употребу дигиталне имовине. Истовремено, дигиталне валуте могу створити нове ризике и рањивости у финансијском или банкарском сектору чије импликације треба темељно проценити. Међутим, величина ризика зависи од дизајна и политика везаних за дигиталне валуте које се користе. Ове карактеристике дигиталних валута покрећу предмет расправе у овом раду. Наводећи користи и ризике повезане са дигиталним валутама у банкарском сектору, овај рад има за циљ да истакне укупан утицај дигиталних валута у банкарском сектору и доступна средства за контролу ризика. Стога, овај рад пружа информације које су кључне за креаторе политике банкарског сектора који су заинтересовани за дигиталне валуте.

Кључне речи:  дигиталне валуте; банкарски сектор; бенефиције; ризици; дизајн; политике

ПДФ датотека чланка: УТИЦАЈ ДИГИТАЛНЕ ВАЛУТЕ НА БАНКАРСКИ СЕКТОР У ЕВРОПИ