ЕКОНОМСКЕ ТЕМЕ (2022) 60 (4) 5, 495-512

ПОСТ-АКВИЗИЦИОНИ МЕНАЏМЕНТ У ТРАНЗИЦИОНИМ ПРИВРЕДАМА: ЕМПИРИЈСКА АНАЛИЗА ПРЕУЗЕТЕ КОМПАНИЈЕ У ОБЛАСТИ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА


Душан Марковић, Ана Ђуровић, Слађана Савовић

Резиме:  Растућа глобализација створила је пословно окружење које подстиче компаније да се интернационализују кроз међународне аквизиције. Раст броја и вредности међународних аквизиција у претходном периоду повећао је број студија које анализирају овај феномен са различитих становишта. Истраживања су показала да је стопа успешности међународних аквизиција релативно ниска. Лоше управљање променама након аквизиције, које је посебно сложено у транзиционим привредама, наводи се као главна препрека у стварању вредности након аквизиција. Циљ овог рада је да се испитају фактори који доприносе успешном управљању променама након аквизиције. Истраживање је засновано на студији случаја аквизиције Монтенегро Телекома од стране Деутсцхе Телекома. Подаци су добијени путем анкета запослених и интервјуа са експатријатима који се баве аквизицијама у привредама у транзицији. Истраживање показује да успешно управљање променама након аквизиција захтева краткорочну промену корпоративне културе и активну подршку у трансферу знања. Промене у корпоративној култури имају за циљ да подстакну иновације међу запосленима и спремност да прихвате нови пословни модел и процес. Истовремено, трансфер знања се одвија кроз интензивну обуку запослених на домаћем тржишту, у иностранству и путем онлајн курсева и ангажовања менаџера из иностранства. Испоставило се да су ова два процеса комплементарна и да се морају спроводити истовремено.

Кључне речи:  пост-аквизициони менаџмент; реструктурирање; корпоративна култура; трансфер знања; експатријати; транзиционе економије

ПДФ датотека чланка: ПОСТ-АКВИЗИЦИОНИ МЕНАЏМЕНТ У ТРАНЗИЦИОНИМ ПРИВРЕДАМА: ЕМПИРИЈСКА АНАЛИЗА ПРЕУЗЕТЕ КОМПАНИЈЕ У ОБЛАСТИ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА