ЕКОНОМСКЕ ТЕМЕ (2022) 60 (4) 7, 533-549

МЕРЕ ЗАШТИТЕ ОД ИНФЕКЦИЈЕ КОВИД-19 И ЊИХОВ УТИЦАЈ НА ЗАДОВОЉСТВО ГОСТИЈУ И НАМЕРЕ ПОНАШАЊА: ПРИМЕР ХОТЕЛСКЕ ИНДУСТРИЈЕ СРБИЈЕ


Горан Перић, Сандра Драмићанин, Дејан Секулић

Резиме:  Пандемија КОВИД-19, након што је драстично променила глобалну туристичку и хотелску индустрију, учинила је да хотелска предузећа боље разумеју нову ситуацију и почну да се прилагођавају новим дешавањима на тржишту. Хотелски сектор је направио значајне помаке и промене у свом пословању како би осигурала здравље и безбедност гостију. Циљ овог истраживања био је да се испита ефекат мера заштите од вируса КОВИД-19 које спроводе хотели на ставове гостију о заштитним мерама, задовољству и намерама понашања. Налази истраживања су показали да мере заштите од КОВИД-19 које спроводе хотели у Србији позитивно утичу на однос гостију према мерама и задовољство гостију, док утицај на намере понашања није статистички значајан. Додатно, став гостију према мерама позитивно утиче на задовољство гостију, а то задовољство госта позитивно утиче на намере понашања гостију, док однос између ставова гостију и намера понашања није статистички значајан.

Кључне речи:  мере заштите; КОВИД-19; став гостију; задовољство; намере понашања.

ПДФ датотека чланка: МЕРЕ ЗАШТИТЕ ОД ИНФЕКЦИЈЕ КОВИД-19 И ЊИХОВ УТИЦАЈ НА ЗАДОВОЉСТВО ГОСТИЈУ И НАМЕРЕ ПОНАШАЊА: ПРИМЕР ХОТЕЛСКЕ ИНДУСТРИЈЕ СРБИЈЕ