ЕКОНОМСКЕ ТЕМЕ (2022) 60 (4) 8, 551-565

МЕЂУЗАВИСНОСТ ЕФИКАСНОСТИ ЈАВНИХ РАСХОДА ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ И ПРИВРЕДНОГ РАСТА У РАСТУЋИМ ЕКОНОМИЈАМА ОЕЦД И РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ


Љиљана Проле, Јадранка Ђуровић-Тодоровић, Драгана Божић

Резиме:  Економски шокови представљају изазов за здравствене системе, јер смањују јавне приходе у исто време док повећавају потребу за јавно финансираном здравственом заштитом. Пошто расходи за здравствену заштиту у већини земаља брзо расту, до изражаја долази питање њихове ефикасности. Предмет истраживања у овом раду је управо међузависност јавних расхода за здравствену заштиту и њихове ефиксности, изражене преко очекиваног трајања живота, као и њихова веза са привредним растом. Анализа међузависности, која је спроведена у овом раду, базира се на подацима за земље ОЕЦД-а које су сврстане у растуће економије и подацима за Републику Србију.

Кључне речи:  расходи за здравствену заштиту; ОЕЦД; очекивано трајање живота; БДП

ПДФ датотека чланка: МЕЂУЗАВИСНОСТ ЕФИКАСНОСТИ ЈАВНИХ РАСХОДА ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ И ПРИВРЕДНОГ РАСТА У РАСТУЋИМ ЕКОНОМИЈАМА ОЕЦД И РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ