ЕКОНОМСКЕ ТЕМЕ (2023) 61 (1) 1, 1-18

ВРЕМЕНСКО РАСПОРЕЂИВАЊЕ РАДОВА НА САОБРАЋАЈНИМ МРЕЖАМА


Душан Теодоровић, Милош Николић

Резиме:  Саобраћајна загушења су у, значајној мери, узрокована радовима који се обављају на саобраћајним мрежама. У зависности од типа радова, капацитет појединих саобраћајница може да буде смањен, или саобраћајница може у потпуности да буде затворена за саобраћај. Поред тога што доводе до повећаних времена путовања на саобраћајницама у којима се изводе радови, активности одржавања утичу и на услове одвијања саобраћаја у суседним улицама, обзиром да многи возачи мењају своје уобичајене руте. Постоји веома велики број начина на које планирани радови могу да буду распоређени у времену. Укупно време путовања свих корисника на мрежи у значајној мери зависи од изабраног временског распореда радова које је потребно обавити. Проблем временског распоређивања радова на мрежи има такву природу и структуру да захтева да буде разматран као проблем би-левел програмирања. Критеријумску функцију на горњем нивоу, коју смо тежили да минимизирамо, представља укупно време путовања свих корисника на мрежи. Релације на доњем нивоу омогућавају израчунавање вредности интензитета токова и времена путовања у условима корисничког еквилибријума. Предложени начин решавања проблема заснован је на комбинацији целобројног програмирања и хеуристичког алгоритма за проналажење корисничког еквилибријума. Излазне резултате представљају моменти започињања сваке од планираних активности одржавања. Предложени модел је тестиран на примеру америчког града Сиоуx Фаллс.

Кључне речи:  Временско распоређивање радова; расподела саобраћаја на мрежи; комбинаторна оптимизација; инкрементални алгоритам

ПДФ датотека чланка: ВРЕМЕНСКО РАСПОРЕЂИВАЊЕ РАДОВА НА САОБРАЋАЈНИМ МРЕЖАМА