ЕКОНОМСКЕ ТЕМЕ (2023) 61 (1) 5, 85-103

КАКО КВАЛИТЕТ ЖИВОТА УТИЧЕ НА АТРАКТИВНОСТ ГРАДОВА И УНУТРАШЊЕ МИГРАЦИЈЕ У ТУРСКОЈ?


Исмет Селџук Езер, Умут Турк

Резиме:  Управљање унутрашњим миграционим токовима може донети значајну корист земљи у балансирању могућности између региона или градова. Да бисмо се ухватили у коштац са неједнаким приступом могућностима, треба разумети факторе који подстичу интерну миграцију. Ова студија испитује скуп фактора привлачења и притиска за интерну миграцију просторном економетријском анализом и ГИС апликацијама. Сматрамо да када се повећа доступност садржаја, град постаје привлачнији и пожељнији за мигранте. Поред тога, социоекономски фактори такође играју значајну улогу у процесу доношења одлука миграната. У овој студији користили смо скуп података који укључује социоекономске и контекстуалне податке као што су удаљености до садржаја за сваки турски град у годинама између 2012. и 2021. Резултати показују да у Турској унутрашња миграција тече са истока на запад, где су прилике боље. Коначно, ниво људског капитала миграната може изазвати различита размишљања о факторима и може променити редослед важности варијабли за људе који имају другачији ниво људског капитала, као што је ниво образовања. На основу налаза, документ нуди неколико предлога политике за обезбеђивање уравнотежене миграције у Турској.

Кључне речи:  унутрашње миграције; квалитет живота; атрактивност; мобилност; погодности; вишеструки модел; ЛИСА

ПДФ датотека чланка: КАКО КВАЛИТЕТ ЖИВОТА УТИЧЕ НА АТРАКТИВНОСТ ГРАДОВА И УНУТРАШЊЕ МИГРАЦИЈЕ У ТУРСКОЈ?