ЕКОНОМСКЕ ТЕМЕ (2023) 61 (2) 2, 145-170

УТИЦАЈ БИЛАТЕРАЛНИХ ИНВЕСТИЦИОНИХ СПОРАЗУМА НА ПРИВЛАЧЕЊЕ СТРАНИХ ДИРЕКТНИХ ИНВЕСТИЦИЈА


Ружица Петровић, Драгана Раденковић Јоцић, Тамара Миленковић Керковић

Резиме:  Страх страних инвеститора од експропријације условио је на међународном плану појаву идеје о новим начинима заштите и адекватном третману страних улагања. Првенствено, земље порекла капитала желеле су заштитити своје интересе и постале су главни заговорници настанка билатералних инвестиционих споразума. Земље у развоју које теже да постану и остану део међународних економских токова, морале су да пруже додатну заштиту инвеститорима, као земље домаћини улагања. Оне су у билатералним инвестиционим споразумима виделе могућност за привлачење страних директних инвестиција. Њима се обезбеђује одређени стандард у третману и заштити инвестиција и на тај начин утиче на стварање амбијента који погодује трансферу капитала из једне земље у другу. У савременим условима привређивања скоро да не постоје субјекти који су апсолутно одбојни према ризику. Из тог разлога, рачуна се на то да билатерални инвестициони споразуми одиграју једну од кључних улога у минимизирању ризика улагања у земље у развоју.

Кључне речи:  билатерални инвестициони споразуми; стране директне инвестиције; међународно инвестиционо право; мултилатерални инвестициони споразуми; заштита страних улагања; ИЦСИД конвенција

ПДФ датотека чланка: УТИЦАЈ БИЛАТЕРАЛНИХ ИНВЕСТИЦИОНИХ СПОРАЗУМА НА ПРИВЛАЧЕЊЕ СТРАНИХ ДИРЕКТНИХ ИНВЕСТИЦИЈА